Ontwerpbestemmingsplan ‘13e herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Den Hulst 10 (en reparatie)’

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘13e herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Den Hulst 10 (en reparatie)’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van 29 juni 2011 tot en met 9 augustus 2011 bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen voor een ieder ter inzage: • Het ontwerp van de ‘13e herziening bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Den Hulst 10 (en reparatie)’ In deze partiële herziening wordt toepassing gegeven aan het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dit maakt het herbenutten van de bestaande bebouwing en het deels oprichten van plaatsvervangende bebouwing op het perceel Den Hulst 10 in Nieuwleusen mogelijk. De vigerende bestemming 'agrarisch cultuurgebied' met de aanduiding ‘agrarisch bedrijf 2’ wordt herzien in de bestemming ‘wonen’ en de agrarische gronden rond de woonbestemming worden herzien in de bestemming ‘agrarisch’. In het ontwerpbestemmingsplan wordt ook de bestemming op het perceel Meentjesweg 3 in Nieuwleusen gerepareerd. Dit perceel had in het voorliggende bestemmingsplan (het oude bestemmingsplan Buitengebied Nieuwleusen) een agrarische bedrijfsbestemming met een bouwblok van 0,5 ha. Abusievelijk is dit bouwblok niet opgenomen bij de actualisatie van dat bestemmingsplan dat resulteerde in het bestemmingsplan ‘Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen’ dat op 20 december 2004 is vastgesteld. In de onderhavige herziening wordt deze fout hersteld, door opnieuw een agrarisch bouwblok van 0,5 ha op te nemen. Eenieder kan gedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij mevrouw J. Klink telefoon (0529) 28 82 97. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpplan de zienswijze betrekking heeft. U kunt het ontwerp bestemmingsplan ook inzien via de gemeentelijke website www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2011.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. stcrt-2011-11014

Gerelateerde berichten