Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nieuwleusen, Zandspeur 91

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Nieuwleusen, Zandspeur 91.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van 13 oktober 2010 tot en met 23 november 2010 bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen voor eenieder ter inzage: • Het ontwerp van de ‘12e herziening bestemmingsplan Buitengebied (voorm. gem.) Nieuwleusen, Zandspeur 91 In deze partiële herziening wordt toepassing gegeven aan het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Dit maakt het herbenutten van het perceel Zandspeur 91 in Nieuwleusen mogelijk, voor kinderopvang/buitenschoolse opvang. De vigerende bestemming ‘agrarisch cultuurgebied’ met de aanduiding ‘agrarisch bedrijf 1’ wordt herzien in de bestemming ‘wonen’ met nadere aanduiding ‘Jeugdopvang’. Eenieder kan gedurende genoemde termijn naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij mevrouw J. Klink telefoon (0529) 488 297. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpplan de zienswijze betrekking heeft. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien via de gemeentelijke website www.dalfsen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. stcrt-2010-15827

Gerelateerde berichten