Vaststelling ‘5e wijziging bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Oosterveen 51’

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vaststelling ‘5e wijziging bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Oosterveen 51’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken bekend dat zij op grond van artikel 3.6 lid 1 a van de Wet ruimtelijke ordening op 13 juli 2010 de ‘5e wijziging bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente) Nieuwleusen, Oosterveen 51’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de vestiging van een timmerbedrijf op het perceel Oosterveen 51 in Nieuwleusen mogelijk. De bedrijfsactiviteiten zullen binnen de bestaande bebouwing worden uitgeoefend. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 21 juli 2010 tot en met 31 augustus 2010 voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen. Ook kunt u het vastgestelde wijzigingsplan inzien op de gemeentelijke website www.dalfsen.nl. Beroep instellen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend, dan wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. stcrt-2010-11379

Gerelateerde berichten