Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van 'Vintage en Techniekbeurs' op 17 februari 2024, bij Kulturhus de Spil, Kon.Julianalaan 10 7711KK Nieuwleusen

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit - evenementenvergunning, het organiseren van 'Vintage en Techniekbeurs' op 17 februari 2024, bij Kulturhus de Spil, Kon.Julianalaan 10 7711KK Nieuwleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 09-01-2024 heeft de burgemeester van Dalfsen onderstaande evenementenvergunning verleend op grond van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening:Kenmerk: Z/24/713680Ingekomen: 09-01-2024Locatie: Kulturhus de Spil, Kon.Julianalaan 10 7711KK NieuwleusenProjectomschrijving: het organiseren van 'Vintage en Techniekbeurs' op 17 februari 2024ProcedureTegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1. uw naam en adres;2. de datum;3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en;4. de redenen van uw bezwaar.U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 6-2-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. gmb-2024-54822

Gerelateerde berichten