Verlenging Beslistermijn, het uitbreiden van de bestaande Supermarkt,Grote Markt 22 7711CZ Nieuwleusen.

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verlenging Beslistermijn, het uitbreiden van de bestaande Supermarkt,Grote Markt 22 7711CZ Nieuwleusen..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 21-12-2023 besloten om de beslistermijn voor onderstaande aanvraag met zaaknummer te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.Kenmerk: Z/23/708932Ingekomen: 13-11-2023Locatie: Postbus 791 7400AT Deventer, Grote Markt 22 7711CZ Nieuwleusen, Twentepoort Oost 29 7609RG AlmeloProjectomschrijving: het uitbreiden van de bestaande SupermarktInzageHet besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.ProcedureTegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:1. uw naam en adres;2. de datum;3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en;4. de redenen van uw bezwaar.U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 29-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. gmb-2023-558731

Gerelateerde berichten