Besluit, het buiten behandeling stellen van de exploitatievergunningaanvraag Pizzeria Bella Vero, Weth. Nijboerstraat 1A 7711 AM Nieuwleusen

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit, het buiten behandeling stellen van de exploitatievergunningaanvraag Pizzeria Bella Vero, Weth. Nijboerstraat 1A 7711 AM Nieuwleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester van de gemeente Dalfsen heeft op 31-10-2023 onderstaande aanvraag exploitatievergunning niet in behandeling genomen op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht: Kenmerk: Z/23/703783 Ingekomen: 24-08-2023 Locatie: Weth. Nijboerstraat 1A 7711 AM Nieuwleusen Projectomschrijving: het aanvragen van een exploitatievergunning Pizzeria Bella Vero Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar de burgemeester van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de APV-vergunning kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: exploitatievergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 08-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen denieuwleusen
  2. c3f9f67d816d9e8e207c1cad238c2311

Gerelateerde berichten