Besluit – uitgebreide procedure, het splitsen van de woonboerderij en het bouwen van een bijbehorend bouwwerk, Meeleweg 96-98 7711EP Nieuwleusen

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit – uitgebreide procedure, het splitsen van de woonboerderij en het bouwen van een bijbehorend bouwwerk, Meeleweg 96-98 7711EP Nieuwleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 02-10-2023 onderstaand besluit genomen: Kenmerk: Z/23/704748 Ingekomen: 11-10-2022 Locatie: Meeleweg 96 7711EP Nieuwleusen Projectomschrijving: het splitsen van de woonboerderij en het bouwen van een bijbehorend bouwwerk Inzage Vanaf 17-10-2023 ligt de verleende omgevingsvergunning die de uitgebreide voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl of u kunt een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/ om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Procedure Tegen het besluit kunt u, en andere belanghebbenden, op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending van dat besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voorts kan er, als onverwijlde spoed en de betrokken belangen dat eisen, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel schriftelijk worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet u een afschrift van het beroepschrift meesturen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/.

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 18-10-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nieuwleusen
  2. b2a61a8ad8353284d9782d63c766747a

Gerelateerde berichten