Besluit APV-vergunning, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en beignets van 2 december 2023 tot en met 31 december 2023, Westeinde 10 7711CK Nieuwleusen

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Besluit APV-vergunning, aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en beignets van 2 december 2023 tot en met 31 december 2023, Westeinde 10 7711CK Nieuwleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft op 2-11-2023 onderstaande APV-vergunning verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan: Kenmerk: Z/23/707700 Ingekomen: 16-10-2023 Locatie: Rozenstraat 22 7701GB Dedemsvaart, Rozenstraat 22 7701GB Dedemsvaart, Westeinde 10 7711CK Nieuwleusen Projectomschrijving: aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen en beignets van 2 december 2023 tot en met 31 december 2023 Inzage Vanaf 2-11-2023 ligt de verleende APV-vergunning die de reguliere voorbereidingsprocedure heeft gevolgd gedurende 6 weken ter inzage. U kunt een verzoek indienen om de stukken digitaal te ontvangen via het algemene emailadres: gemeente@dalfsen.nl of u kunt een afspraak maken via https://afspraken.dalfsen.nl/ om de stukken in te zien op het gemeentehuis. Procedure Tegen het besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1. uw naam en adres; 2. de datum; 3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, en; 4. de redenen van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle). U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online formulier bezwaar maken” op de website van de gemeente Dalfsen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor informatie, vragen of voor het maken van een afspraak voor het inzien van de APV-vergunning kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 8-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nieuwleusen
  2. b14c81b94bc883a166d338fe1da4c7da

Gerelateerde berichten