Ontwerpbesluit – wabo, een revisie aanvraag voor pluimveebedrijf, Bouwhuisweg 9, 7711HL Nieuwleusen

DeNieuwleusengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluit – wabo, een revisie aanvraag voor pluimveebedrijf, Bouwhuisweg 9, 7711HL Nieuwleusen.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het telefoonnummer: 14 0529. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van zaaknummer Z/23/703830. U kunt binnen zes weken vanaf de dag na publicatie, schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen en reacties tegen dit ontwerpbesluit indienen. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben. Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het burgemeester en wethouders van Dalfsen. U kunt uw zienswijze richten aan domein Ruimte van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA DALFSEN. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belanghebbende is en een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend. Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.

 

Onderwerp: milieuvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNieuwleusengids.nl op 17-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Nieuwleusen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNieuwleusengids.nl
Redactie deNieuwleusengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nieuwleusen
  2. a460b0c2b63ccd227e743dc5e680286a

Gerelateerde berichten